De houten stad

HKU 2012
Materiaal: steenbeuken, padouk
Tijdens een seminar Japans trekzagen leerde ik de eeuwenoude techniek trekzagen. Deze techniek gaat ervan uit dat alles naar jou toekomt. Er is geen horizon waar je naar toe zou moeten, maar jij bent het punt van samenkomst, dus ook bij de beweging van het zagen, beweeg je naar je toe en niet van je af. Het oefenen van deze techniek leverde veel restmateriaal op. Hieruit is deze stad ontstaan.