Piomier

In de zogenaamde ‘Kunstgracht’ van Almere Haven, gelegen in de kerk- en marktgracht kun je mijn eerste Piomier vinden. De mier staat symbool voor de ontwikkeling van Almere en vertelt de ontstaansgeschiedenis van de stad. De Piomier zal gevolgd worden door meerdere exemplaren, die tezamen een soort stripverhaal vertellen. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen schrijf je dan in voor de nieuwsbrief