Hier vindt je in chronologische volgorde een aantal proeven die ik deed om te onderzoeken hoe bepaalde materialen en vormen zich gedragen. De meeste resultaten heb ik niet meer in bezit, maar zijn belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling als keramist.