Pinhole fotografie

HKU 2011
Materiaal: Zelfgemaakte pinhole camera, negatief fotopapier.
Tijdens een seminar werd ik uitgedaagd om een eigen ‘pinhole’ camera te bouwen van een jodenkoekenblik en daar foto’s mee te gaan maken. Zie hier het resultaat. Een beetje mysterieus, een beetje vervreemdend.