Uitreiking Han Lammersbeurs

Op 5 januari 2015 ontving ik uit handen van de commissaris van de Koning, de heer Leen Verbeek, de Han Lammersfondsbeurs. Deze beurs is mij toegekend als steun in mijn ontwikkeling als kunstenaar. Ik ga het hieraan verbonden geldbedrag gebruiken voor de aanschaf van een keramiekoven.